OFERTA

Ubezpieczenia finansowe

Ubezpieczenia finansowe są nowoczesnym elementem prawidłowego zarządzania finansami przedsiębiorstwa, pozwalającymi na zrekompensowanie utraty zysku (zaistniałej w wyniku zdarzenia losowego). Stanowią gwarancję płynności finansowej firmy i prowadzą do wzrostu obrotów, przy spadku zapotrzebowania na kredyt obrotowy. Z kolei gwarancje ubezpieczeniowe mogą być przydatne szczególnie dla firm biorących udział w przetargach, pozwalając spełnić związane z tym wymagania, bez angażowania znacznych środków finansowych.

Nasza koncepcja obsługi w zakresie Ubezpieczeń Finansowych oparta jest na naszym doświadczeniu w obsłudze podmiotów gospodarczych.

W skład Programu może wchodzić:

 

 • Ubezpieczenie utraty zysku na skutek ognia i innych zdarzeń losowych.
 • Ubezpieczenie utraty zysku na skutek wszystkich ryzyk.
 • Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie uszkodzenia maszyn.
 • Ubezpieczenie krajowego kredytu kupieckiego.
 • Ubezpieczenie krajowego i eksportowego kredytu kupieckiego.
 • Ubezpieczenie notariuszy od strat finansowych w związku z pełnieniem funkcji płatnika świadczeń publicznych.
 • Ubezpieczenie ryzyka sprzeniewierzenia.

Gwarancje Ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe zapłaty wadium (przetargowe):

 • Gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki.
 • Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu.
 • Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek.
 • Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek.
 • Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty należności czynszowych (kaucyjna).
 • Gwarancja ubezpieczeniowa spłaty zobowiązań handlowych.
 • Gwarancja ubezpieczeniowa płatności zobowiązań z tytułu karty paliwowej UTA.
 • Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wierzytelności kontraktowych.
 • Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty za roboty budowlane.
 • Gwarancja ubezpieczeniowa dla organizatorów i pośredników ruchu turystycznego (koncesyjna).
 • Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty cła i innych opłat z tytułu operacji z wykorzystaniem karnetów TIR.
 • Gwarancja ubezpieczeniowa spłaty należności celnych i podatkowych.
 • Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty zobowiązań z tytułu podatku akcyzowego

Pragniemy podkreślić istotną rolę pośrednika ubezpieczeniowego w bieżącej obsłudze programu ubezpieczenia kredytu kupieckiego. Nasza wiedza, doświadczenie i relacje z zakładami ubezpieczeń są do Państwa dyspozycji w przypadku pojawiających się problemów lub wątpliwości. Organizujemy szkolenia, przygotowujemy instrukcje postępowania, czuwamy nad realizacją obowiązków wynikających z umowy poprzez stałą dostępność naszych pracowników na bieżąco udzielających wskazówek i informacji. W przypadku spornych szkód służymy pomocą prawną.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia samochodowe:

 • Tanie OC i AC zależy od wielu czynników, jak np.:
  • rodzaju i marki pojazdu,
  • data produkcji pojazdu,
  • data pierwszej rejestracji,
  • pojemności silnika,
  • posiadanych zniżek,
  • miejsca zamieszkania,
  • wieku posiadacza (rok, miesiąc, dzień),
  • data prawa jazdy i innych…

Polisa OC, AC, NW i ubezpieczenie mieszkania – sprawdź, czy to dla Ciebie najtańsze ubezpieczenie? Połączenie kilku produktów daje nam różne, niestandardowe możliwości kalkulacji ofert. Zmniejszamy koszt ubezpieczenia nawet o 20-30%. A przecież najczęściej stosowanym kryterium przy wyborze OC, AC, NW jest właśnie cena. Dzięki współpracy z wieloma firmami jesteśmy w stanie znaleźć najkorzystniejszą ofertę dla każdego Klienta i na każdy przysłowiową „kieszeń”.

U nas możesz:

 • Uzyskać ubezpieczenie OC i AC motocykla, OC skutera, quada. Autocasco motocykla możesz zawrzeć w zakresie pełnym lub ograniczonym – samo AC lub sama kradzież.
 • Przyjedziemy do Ciebie, jeżeli Ty nie możesz zjawić się u nas.
 • Konsultując się z nami otrzymasz pomoc i doradztwo, jak wygląda likwidacja szkód komunikacyjnych.
 • Ubezpieczenie floty samochodowej.
 • Proponujemy także ubezpieczenie komunikacyjne samochodu wraz z ubezpieczeniem mieszkania – łącząc ubezpieczenie otrzymasz zniżkę i prezent gratis.
 • Cena za OC we Wrocławiu jest wyższa niż w powiecie wrocławskim .

Co warto wiedzieć?

POLISA OC – ma na celu ochronę interesów poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

 • Gdy właściciel pojazdu spowoduje uszkodzenie czyjegoś mienia, uszczerbek na zdrowiu lub śmierć, wówczas firma ubezpieczeniowa wypłaci odszkodowanie osobom pokrzywdzonym.
 • Ubezpieczenie również chroni kierowcę (OC kierowcy).
 • Obecna suma ubezpieczenia wynosi 1.500.000 EURO na osobę, 300.000 EURO na mieniu.
 • Ubezpieczenie OC zawieramy na okres 12 miesięcy, po tym okresie umowa wznawia się automatycznie, chyba że właściciel pojazdu wcześniej wypowiedział na piśmie najpóźniej na jeden dzień przed końcem ubezpieczenia. Ubezpieczenie komunikacyjne OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym. OC, AC, NW najlepiej jest zakupić w pakiecie, wtedy wychodzi najtaniej.

Ubezpieczenia majątkowe

Nasza praca oraz doradztwo w Państwa Firmie opierałyby się na sporządzeniu programu ubezpieczeniowego na podstawie dotychczasowych wieloletnich doświadczeń w obsłudze przedsiębiorstw. W ramach współpracy oferujemy fachowe negocjacje warunków ubezpieczenia, merytoryczną analizę ogólnych warunków ubezpieczenia, wskazanie najbardziej atrakcyjnej oferty.

Naszym zadaniem, oprócz przygotowania analizy porównawczej ofert aktualnie oferowanych na rynku przez towarzystwa ubezpieczeniowe, byłoby wskazanie zakresu identyfikacji ryzyka i zagrożeń występujących bezpośrednio w obszarze działania wynikających z charakteru działalności i procesu produkcji. Sporządzone przez nas analizy będą podstawą do właściwego oszacowania ryzyka przez ubezpieczyciela i pozwolą na urealnienie kosztu programu ubezpieczeniowego, a kalkulacja maksymalnej możliwej szkody (PML) pozwoli na użycie tego parametru jako limitu odszkodowawczego, co w konsekwencji może doprowadzić do redukcji składki ubezpieczeniowej. Opracowujemy, negocjujemy i wdrażamy programy składające się z klasycznych ubezpieczeń majątkowych, zabezpieczające straty w majątku firmy powstałe w wyniku: żywiołów, kradzieży, awarii (maszyn, elektroniki, specjalistycznego sprzętu medycznego, budowlanego), przewozu towarów. Stosowane przez nas klauzule zapewniają niestandardowe rozwiązania dopasowane do specyfiki każdej branży.

Nasza koncepcja obsługi w zakresie Ubezpieczeń Majątkowym oparta jest na naszym doświadczeniu w obsłudze dużych podmiotów gospodarczych. Posiadamy pełne zaplecze techniczne przygotowane do profesjonalnej obsługi ubezpieczeń. Nasze działania wspierane są również przez obsługę prawną (adwokaci i radcowie). Posiadamy fachową wiedzę na temat prawa ubezpieczeniowego i na bieżąco monitorujemy jego zmiany, dzięki czemu w pełni reprezentujemy interesy naszych Klientów wobec zakładów ubezpieczeń, co w znacznym stopniu przekłada się na skuteczność wypłaty odszkodowań.

W skład Programu mogą wchodzić:

 • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju.
 • Ubezpieczenie mienia w skrytkach depozytowych od kradzieży z włamaniem i rabunku (dla hoteli).
 • Ubezpieczenie mienia od dewastacji.
 • Ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia.
 • Ubezpieczenie dodatkowych kosztów działalności zaistniałych w wyniku szkody.
 • Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.
 • Ubezpieczenie eksponatów wystawowych i targowych podczas transportu oraz w trakcie składowania i ekspozycji.
 • Najpopularniejszymi ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej są:
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub posiadanego mienia,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek kapitałowych,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu zanieczyszczenia środowiska,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewodnika lub spedytora.